Frank Wijnants Grondig Advies kan bogen op een indrukwekkende rij opdrachtgevers, waaronder gemeenten, waterschappen, Rijkswaterstaat en het bedrijfsleven.

Een greep uit de projecten:

 • Project Grensmaas, milieu- en bodembeheer
 • Ontwikkeling Avenue 2 in Maastricht
 • Aanleg Noorderbrug Maastricht
 • Reconstructie Rode Beek in relatie tot mijnsteenberg Hendrik in Parkstad
 • Opstellen bodembeheerplannen voor de gemeenten Sitterd-Geleen, Maastricht en Venlo
 • Herziening actief bodembeheer voor Maas- en Rijntakken
 • Begeleiden van de m.e.r.-procedure voor de ontwikkelingen rondom de Geusselt Maastricht en rondom het Fortuna-stadion te Sittard
 • Implementatie van het Besluit bodemkwaliteit bij diverse gemeenten en waterschappen
 •    Evaluatie van het Limburgs bodembeleid onder de Omgevingswet

 • Opstellen factsheets Omgevingswet voor Waterschap Limburg

 • Ondersteunen van PPS Pipelines bij het aanvragen van een definitieve vergunning voor een Maaskruisende leiding

 • Pilot Omgevingsplan gemeente Sittard-Geleen, gericht op Krawinkel-Zuid