Frank Wijnants Grondig Advies kan bogen op een indrukwekkende rij opdrachtgevers, waaronder gemeenten, waterschappen, Rijkswaterstaat en het bedrijfsleven.

Een greep uit de projecten:

  • Project Grensmaas, milieu- en bodembeheer
  • Ontwikkeling Avenue 2 in Maastricht
  • Aanleg Noorderbrug Maastricht
  • Reconstructie Rode Beek in relatie tot mijnsteenberg Hendrik in Parkstad
  • Opstellen bodembeheerplannen voor de gemeenten Sitterd-Geleen, Maastricht en Venlo
  • Herziening actief bodembeheer voor Maas- en Rijntakken
  • Begeleiden van de m.e.r.-procedure voor de ontwikkelingen rondom de Geusselt Maastricht en rondom het Fortuna-stadion te Sittard
  • Implementatie van het Besluit bodemkwaliteit bij diverse gemeenten en waterschappen