Frank Wijnants Grondig Advies

Bodem- en waterbeheer. Achter die aanduiding gaat een complexe wereld schuil van dynamische regels, voorschriften en wetten om bij gebiedsontwikkelingen het milieubelang en daarmee het belang van mensen, op de juiste manier te wegen. 

Frank Wijnants Grondig Advies (FWGA) heeft alle expertise in huis om overheden en bedrijfsleven te adviseren en bij te staan om die ingewikkelde milieuregels naadloos in te passen in vergunningprocedures, zodat projecten niet onnodig vertraging oplopen of zelfs stagneren.

FWGA heeft de afgelopen tien jaar met z’n brede kennis over bodem- en waterbeheer voor het onderscheid gezorgd bij een groot aantal projecten in heel Nederland. Zo heeft hij een belangrijke rol bij de uitvoering van het project Grensmaas, het grootste rivierproject in uitvoering in ons land. FWGA is verantwoordelijk voor de beoordeling van alle milieuaspecten die bij dat megaproject aan de orde komen.

Het beste bewijs en de mooiste beloning voor de hoge kwaliteit van advisering en dienstverlening is de benoeming van Frank Wijnants als onafhankelijk deskundige in de landelijke Commissie voor de Milieueffectrapportage.