De landelijke Commissie voor de Milieueffectrapportage is een onafhankelijke instantie die de milieugevolgen van omvangrijke projecten in beeld brengt in de aanloop naar de besluitvorming. Bij Koninklijk Besluit is Frank Wijnants benoemd tot lid van de Commissie. Hij adviseert met name op de terreinen grondwaterkwaliteit, bodem en geluid en adviseerde in een reeks projecten.

Enkele voorbeelden:

  • Grootschalige woningbouw in Amsterdam en Harderwijk
  • Aanleg terminal in de haven van Rotterdam
  • Aanleg insteekhaven Europoort-west
  • Ontwikkeling NDSM-terrein in Amsterdam
  • Projecten in het kader van Ruimte voor de Rivier in het hele land
  • Zandwinning in het Ijsselmeer
  • Programma hoogfrequent spoorverkeer, verdiepte spoortunnel bij Vught.
  • Nieuw bedrijfsterrein in het Ijsselmeer bij Urk
  • Woningbouwproject Taparura Sfax in Tunesië in combinatie met landwinning en sanering stortplaats